Поволности за корисници @ Стопанска Банка АД – Скопје

При користење на нивното е-банкарство, Стопанска Банка овозможува користење на нивните дигитални канали без провизија за сите денарски плаќања (интерни и кон други банки) до 15.06.2020 година. За доброто на сите #СедетеДома и користете ги #ibank дигиталните услуги достапни на Стопанска Банка 24/7 на мобилен, телефон и компјутер!

 

Последно ажурирано

април 22, 2020

Солидарна компанија

Стопанска Банка АД - Скопје