Мобилна рекламна платформа @ MobiPromo

Македонската компанија ММ Дисоски ја стави бесплатно во функција платформата MobiPromo, со цел подобро едуцирање и информирање на граѓаните во врска со новонастанатата ситуација со Корона вирусот. Заедно со своите партнерски портали ја спроведува бесплатната кампања „Информирај се за Covid-19” која нуди директен пристап до сајтот на Министерството за здравство во делот наменет за информации за корона вирусот. Добијте пристап до мобилната рекламна платформа на овој линк. 

Последно ажурирано

април 22, 2020

Солидарна компанија

ММ Дисоски