Бесплатна литература @ Книготека – Фондација Македоника

Создавање најголема е-библиотека на македонски јазик – Книготека Македоника, каде за првпат во историјата на едно место ќе се најдат најголем број дела напишани од македонски автори. Основната цел на книгата е таа да стигне до читателот и да воспостави комуникација со него. Темелејќи се на оваа дефиниција се поставени и двата принципа на Фондација Македоника:

– Бесплатност

– Вонвременска достапност што не познава граница и растојание

Последно ажурирано

април 25, 2020

Солидарна компанија

Книготека Македоника