Бесплатни дигитални сликовници @ Чекор по чекор

Фондацијата ,,Чекор по чекор” нуди дигитални сликовници за раскажување на македонски, албански, турски и босански јазик за деца од предучилишна и училишна возраст, како и аудио сликовници на знаковен јазик и активности за дигитално учење. Достапни се на овој линк.

Последно ажурирано

април 26, 2020

Солидарна компанија

Фондација ,,Чекор по чекор''