Бесплатно електронско банкарство @ НЛБ Банка АД Скопје

Во согласност со мерките на Владата за спречување на ширење на Корона вирусот, а со цел заштита на своите клиенти и вработени, НЛБ Банка им овозможува на сите свои клиенти (физички лица) бесплатно извршување на сите трансакции преку мобилното и електронското банкарство во претстојниот период, се до 31.05.20.

 

Последно ажурирано

април 21, 2020

Солидарна компанија

НЛБ Банка АД Скопје