Бесплатни онлајн содржини @ Едукативен центар Скампер

Тимот на Едукативен центар Скампер овозможува бесплатни онлајн содржини за дечиња од 3 до 6-годишна возраст Од „Скампер“ истакнуваат дека материјалите ќе бидат ажурирани на два дена, а веќе можете да ги превземете од овој линк.

 

Последно ажурирано

април 22, 2020

Солидарна компанија

Едукативен центар Скампер