Бесплатни огласи @ We Are Laika

Во претстојниот период, огласите на wearelaika.com се бесплатни за сите домашни и странски компании кои моментално нудат remote работа. Нивниот тим ќе се залага за:

  • Зголемување на бројот на вработувања на домашните професионалци во категориите: IT, маркетинг, дизајн, продажба, човечки ресурси, корисничка поддршка, проектен менаџмент
  • Поддршка на компаниите кои се погодени од кризата
  • Носење на нови remote работни можности за домашната работна сила чии работни места се загрозени во овој момент

Последно ажурирано

април 25, 2020

Солидарна компанија

We Are Laika