Апликација за учење јазици @ Akelius

Akelius e апликација за учење јазици и интернет-платформа чиј фокус се децата кои сѐ уште не го зборуваат добро својот мајчин јазик, а имаат потреба да научат странски јазик. Оваа апликација може да се користи на мобилни уреди, компјутери и преку Google Play. Достапни јазици се грчкиот, англискиот, францускиот и шведскиот. Може да се пристапи преку овој линк или апликацијата да се преземе преку Google Play.

Последно ажурирано

април 27, 2020

Солидарна компанија

Akelius