Алатка за работа од дома @ Charlie

Никогаш доста од алатки за работа од дома! Компанијата Charlie ја нуди бесплатно својата алатка која користи за подобро организирање на вашиот тим за работа и контролирање на сите податоци поврзани со него како менаџирање на работното време, евидентирање на нови вработени, performance engagement и целиот животен циклус на вашата компанија. Можете да ја добиете алатката на овој линк.

Последно ажурирано

април 25, 2020

Солидарна компанија

Charlie