Вебинар ‘Entrepreneurism – Do you have what it takes?’ @ Macedonia 2025

Учествувајте на бесплантиот вебинар организиран од Macedonia 2025 на тема ‘Entrepreneurism – Do you have what it takes?’ кој ќе се одвива на 18.06 во 15:30 часот. Регистрацијата можете да ја најдете на овој линк.

Последно ажурирано

јуни 11, 2020

Солидарна компанија

Macedonia 2025