Бесплатна алатка за претворање текст во говор на македонски јазик @ Emit Knowledge

Софтверот „МАИКА“ е бесплатна алатка којашто претвора текст на македонски јазик во говор. „МАИКА“ е следниот логичен исчекор што ќе придонесе кон збогатување на алатките и инфраструктурата на македонскиот јазик. Погледнете ја алатката тука.

 

Последно ажурирано

мај 7, 2020

Солидарна компанија

Emit Knowledge