Archive

Апликација за учење јазици @ Akelius

Akelius e апликација за учење јазици и интернет-платформа чиј фокус се децата кои сѐ уште не го зборуваат добро својот мајчин јазик, а имаат потреба да научат странски јазик. Оваа апликација може да се користи на мобилни уреди, компјутери и преку Google Play. Достапни јазици се грчкиот, англискиот, францускиот и шведскиот. Може да се пристапи преку овој линк или апликацијата да се преземе преку Google Play. ...

Continue Reading

Дигитални книги @ Global Digital Library

Светската дигитална библиотека ја унапредува писменоста во пониските одделенија така што дава пристап до дигитални книги и приказни за деца и други четива на повеќе јазици. Може да се користи на компјутер. Повеќе информации се достапни на овој линк. ...

Continue Reading

Математички игри @ 99math

Од денес, на онлајн платформата ,,99math" може да се најдат математички игри и на македонски јазик. Оваа платформа овозможува разни математички активности за ученици од сите одделенија и е погодна за употреба во онлајн наставата. Достапна е на овој линк. ...

Continue Reading

Онлајн обука @ Пивара Скопје АД

Со помош на алатката на Пивара Скопје наречена Youth Empowered, имате можност бесплатно да се едуцирате и надградувате преку онлајн обука директно на овој линк, каде што по завршување на истата, се здобивате со дигитален сертификат! ...

Continue Reading

Онлајн изданија @ Институт за етнологија и антропологија

За да го олесни пристапот до своите изданија во кризниот период предизвикан од пандемијата, Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје на својот сајт овозможува бесплатно преземање на дел од нив. Достапни се на овој линк. ...

Continue Reading